Layihə Nümunələri

React cəmiyyəti tərəfindən çoxlu layihələr yaradılıb. Öz layihənizi əlavə etməkdən çəkinməyin. Layihə əlavə etdikdə bu layihədə React-in ən sonuncu versiyasını işlədin.

 • Zeldog İtin ördəklər ilə döyüşdüyü Zelda kimi oyun!
 • Calculator React ilə yazılmış iOS kalkuyatorunun tətbiqi
 • Emoji Search Emojiləri axtarmaq üçün sadə React applikasiyası
 • React Powered Hacker News Client Hacker News saytının Firebase API-ı, React və react-router ilə tətbiq olunmuş kopiyası
 • Pokedex Canlı axtarış ilə Pokémon-ların siyahısı
 • Shopping Cart React ilə yazılmış sadə e-commerce səbəti applikasiyası
 • Progressive Web Tetris Gözəl və telefonda yaxşı işləyən Tetris oyununun tətbiqi. Bu oyunun tətbiqində fərqli veb texnologiyaların inteqrasiyasını və eksperimentlərini görmək mümkündür.
 • Product Comparison Page React-də yazılmış məhsul müqayisəsi saytı
 • Hacker News Clone React/GraphQL React və GraphQL (Universal Javascipt) ilə yazılmış Hacker News saytının kopiyası
 • Bitcoin Price Index CoinDesk API-ı ilə tətbiq olunmuş Bitcoin qiymət indeksi
 • Builder Book Sənədlər yazmaq və dərc etmək və ya kitab satmaq üçün open-source veb applikasiya. React, Material-UI, Next, Express, Mongoose və MongoDB ilə düzəldilib.
 • GFonts Space Google Fontlar ilə oynamağa icazə verən sayt. React, Redux və React-Router ilə düzəldilib.
 • Course Learn Page Laravel 5.8 və ReactJS 16.9 ilə yazılmış Open Source LMS skripti
 • Speedy math Uşaqlara riyaziyyatı (toplama, çıxma, vurma və bölmə) praktika etmək üçün applikasiya. Bu progressiv veb applikasiyanı yükləyib internetsiz istifadə edə bilərsiniz.
 • Unit Converter React, Material-UI və Convert-Units ilə yazılmış minimal və responsiv bölmə çeviricisi
 • BMI Calculator Bədən Kütləsi İndeksini (BMI) hesablamaq üçün Hooklar ilə yazılmış React applikasiyası
 • ReactJS Hangman Game ReactJS ilə yazılmış Hangman oyunu — proqralaşdırma dilini tap.
 • Radix Converter Rəqəmləri ixtiyari dəqiqlik ilə 2-dən 36-ya kimi radiksə çevirən kiçik alət