AJAX və API-lar

AJAX çağırışını nə cür edə bilərəm?

React ilə istədiyiniz Ajax kitabxanasını işlədə bilərsiniz. Populyar kitabxanalar: Axios, jQuery AJAX, və brauzerə qurulmuş window.fetch.

Komponent lifecycle-nın hansı mərhələsində Ajax çağırışı etməliyəm?

Ajax çağırışından gələn bütün məlumatları componentDidMount lifecycle funksiyasından tətbiq etməlisiniz. Bunun səbəbi, məlumat alındıqda setState ilə komponenti yeniləmək imkanının olmasıdır.

Nümunə: AJAX nəticələrinin lokal state-ə yazılması

Aşağıdakı komponent componentDidMount-dan Ajax çağırışı edərək lokal komponent state-nin doldurulmasını göstərir.

Nümunədəki API belə bir JSON obyekti qaytarır:

{
 "items": [
  { "id": 1, "name": "Almalar", "price": "2 AZN" },
  { "id": 2, "name": "Şəftəlilər", "price": "5 AZN" }
 ] 
}
class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   error: null,
   isLoaded: false,
   items: []
  };
 }

 componentDidMount() {
  fetch("https://api.example.com/items")
   .then(res => res.json())
   .then(
    (result) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      items: result.items
     });
    },
    // Qeyd: komponentlərdə olan aktual xətaları udmamaq üçün
    // AJAX xətəlarını `catch()` blokunda tutmaq əvəzinə burada
    // tutmaq vacibdir.
    (error) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      error
     });
    }
   )
 }

 render() {
  const { error, isLoaded, items } = this.state;
  if (error) {
   return <div>Xəta: {error.message}</div>;
  } else if (!isLoaded) {
   return <div>Yüklənir...</div>;
  } else {
   return (
    <ul>
     {items.map(item => (
      <li key={item.name}>
       {item.name} {item.price}
      </li>
     ))}
    </ul>
   );
  }
 }
}