We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

CDN Linkləri

React və ReactDOM CDN-dən mövcuddur.

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@17/umd/react.development.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.development.js"></script>

Yuxarıda göstərilən versiyalar yalnız development üçündür. Bu linkləri produksiyada işlətməyin. React-in minimallaşmış (minify) və produksiya üçün optimallaşmış versiyalarını aşağıdakı linklərdən yükləyə bilərsiniz:

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@17/umd/react.production.min.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.production.min.js"></script>

reactreact-dom-un spesifik versiyalarını yükləmək üçün 17 rəqəmini versiya nömrəsi ilə əvəz edin.

Niyə crossorigin Atributu?

React-i CDN-dən yükləyirsinizsə crossorigin atributunu saxlamağı tövsiyə edirik:

<script crossorigin src="..."></script>

Əlavə olaraq, CDN-lərin Access-Control-Allow-Origin: * HTTP başlığı əlavə etdiyini də yoxlayın:

Access-Control-Allow-Origin: *

Bu atribut ve başlıqlar, sizi React 16 və yuxarı versiyalarda daha yaxşı xəta idarəsi təcrübəsi ilə təmin edir.

Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin