We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

ReactDOM

Əgər siz React-i <script> təqi ilə yükləyirsinizsə, yüksək dərəcəli API-lar üçün ReactDOM qlobal dəyişənindən istifadə edilə bilərsiniz. Əgər siz NPM ilə ES6 işlədirsinizsə, siz import ReactDOM from 'react-dom' yaza bilərsiniz. Əgər siz NPM ilə ES5 işlədirsinizsə, siz var ReactDOM = require('react-dom') yaza bilərsiniz.

İcmal

react-dom paketi applikasiyanızın ən yüksək dərəcəsində DOMa-a aid olan metodlar ilə və React modelindən kanara çıxmaq üçün metodlar ilə təmin edir. Sizin komponentlərinizin əksəriyyəti bu modulu işlətməməlidir.

Brauzer Dəstəyi

React bütün populyar brauzerləri (Internet Explorer 9 və yuxarı daxil olmaqla) dəstəkləyir. IE 9 və IE 10 kimi köhnə brauzerlər üçün bəzi polifillər lazım ola bilər.

Qeyd

Biz ES5 metodları dəstəkləməyən köhnə brauzerləri dəstəkləmirik. Amma bir çox applikasiyalar es5-shim and es5-sham kimi polifillər səhifəyə yüklənəndə köhnə brauzerlərdə işləyirlər. Siz bu yolu seçirsinizsə biz sizə kömək edə bilmərik.


Arayış

render()

ReactDOM.render(element, container[, callback])

DOM-da göstərilən container-ə React elementini render edərək komponent referansı qaytar (state-siz komponentlər üçün null qaytarır).

Əgər container-ə əvvəl başqa React elementi render edilmişdirsə, bu funksiya olan container-i yalnız yeniləyəcək və DOM-u yeni React elementini göstərmək üçün dəyişəcək.

Əgər vacib olmayan callback arqumenti təmin edilibsə, təmin edilən funksiya komponent render edildikdən və ya yeniləndikdən sonra çağrılacaq.

Qeyd:

ReactDOM.render() təmin edilən konteynerin daxilini kontrol edir. İlk çağırışda, konteynerin içində olan bütün DOM elementlər silinir. Sonrakı dəyişikliklər isə React-in DOM müqayisə edən alqoritmi ilə səmərəli formada yenilənir.

ReactDOM.render() konteyner nodunu dəyişmir (yalnız konteynerin uşaqlarını dəyişir). Mövcud olan uşaqları silmədən yeni komponenti mövcud olan DOM noduna əlavə etmək mümkündür.

Hal hazırda ReactDOM.render() ana ReactComponent instansiyasına referansı qaytarır. Amma bu dəyərin istifadəsi köhnəlib və bu dəyərdən istifadə etməyin. Çünki React gələcəkdə bəzi hallarda komponentləri asinxron formada render edə bilər. Əgər sizə ana ReactComponent instansiyasına referans lazımdırsa, tövsiyə olunan həll ana elementə callback ref-i qoşmaqdır.

ReactDOM.render() ilə server-də render edilən komponenti hidrat (hydrate) etmək köhnəlib və React 17-də silinəcək. Bunun yerinə hydrate()-dən istifadə edin.


hydrate()

ReactDOM.hydrate(element, container[, callback])

render()-dən fərqli olaraq bu funksiya ReactDOMServer tərəfindən render edilən HTML kontenti olan konteyneri hidrat etmək üçün işlədilir. React mövcud markapa hadisə işləyicilərini qoşmağa çalışacaq.

React render edilən kontentin server və klientdə eyni olmasını umur. Bu, mətnlərdə olan fərqlilikləri düzəldə bilir amma siz bütün uyğunsuzlara baq kimi davranıb düzəltməyə çalışın. Təkmilləşmə modunda, React hidrasiya zamanı baş verən bütün uyğunsuzluqlar haqqında xəbərdarlıq edir. Uyğunsuzluqlar zamanı attribut fərqlərinin düzəlməsinə heç bir qarantiya yoxdur. Bunun səbəbi performan ilə bağlıdır. Bir çox applikasiyalarda uyğunsuzluqlar nadir olduğundan bütün markapları validasiya etmək çox bahalıdır.

Əgər elementin atributu və ya mətn kontenti server və klientdə qaçılmaz şəkildə fərqlənirsə (məsələn tarix), siz elementə suppressHydrationWarning={true} əlavə etməklə xəbərdarlığı söndürə bilərsiniz. Bu yalnız bir dərəcə dərinlikdə işləyir və yalnız çıxış yolu kimi işlətmək üçün nəzərdə tutulub. Bunu çox işlətməyin. Mətn kontenti olmadıqda, React yenə də uyğunsuzluqları düzəltməyə bilər və bu gələcək yeniliklərə kimi eyni qala bilər.

Əgər sizə server və klientdə bilərəkdən fərqli render etmək lazımdırsa siz iki-keçidli render etmədən istifadə edə bilərsiniz. Klientdə fərqli render edilməli komponentlər this.state.isClient state (componentDidMount-da bunu true ilə təyin edə bilərsiniz) dəyərini oxuya bilərlər. Bu səbəbdən ilkin render keçidində klient server ilə eyni kontenti render edəcək və uyğunsuzluq olmayacaq. Amma hidrasiyadan sonra sinxron formada ikinci keçid baş verəcək. Nəzərə alın ki, bu yanaşmada komponentlər iki dəfə render edildiyindən komponentləriniz yavaş işləyə bilərlər. Bu səbəbdən bu yolu diqqət ilə işlədin.

Yavaş internet sürətlədində istifadəçi təcrübəsindən zehinli olun. Javascript kodu ilkin HTML renderindən çox gec sonra yüklənə bilər. Bu səbəbdən klient keçidində fərqli bir şey render edildikdə, keçid çox xoşagəlməz ola bilər. Amma yaxşı icra edildikdə, applikasiyanın “qabığını” serverdə render etmək faydalı ola bilər. Bunu markap uyğunsuzluqları olmadan edə bilmək üçün, əvvəlki paraqrafda olan izahata baxın.


unmountComponentAtNode()

ReactDOM.unmountComponentAtNode(container)

Mount olunmuş React komponenti DOM-dan silir və bütün aid olan hadisə işləyicilərini və state-i təmizləyir. Əgər konteynerə heç bir komponent mount edilməyibsə bu funksiyanı çağırdıqda heç nə baş vermir. Bu funksiya komponent unmount edildikdə true, unmount edilməyə komponent olmadıqda isə false qaytarır.


findDOMNode()

Qeyd:

findDOMNode DOM noduna daxil olmaq üçün bir üsuldur. Bu üsulun komponent abstraksiyasını sındırdığına görə bir çox hallarda bu üsuldan istifadə etməyi tövsiyə etmirik. StrictMode-da bu üsul köhnəlib.

ReactDOM.findDOMNode(component)

Əgər komponent DOM-a mount edilibsə bu funksiya brauzerdə komponentə müvafiq nativ DOM elementini qaytarır. Bu metod anket sahələrinin dəyərlərini oxumaq və DOM ölçmələri aparmaq kimi əməliyyatlar üçün DOM-dan dəyərləri oxumaq üçün faydalıdır. Bir çox hallarda, siz DOM noduna ref qoşub findDOMNode-dan istifadə etməyə bilərsiniz.

Komponent null və ya false render etdikdə findDOMNode null qaytarır. Komponent mətn render etdikdə, findDOMNode dəyəri saxlayan mətn DOM nodu qaytarır. React 16-dan başlayaraq komponent fraqment ilə bir neçə uşaq qaytara bilər. Bu halda findDOMNode ilk boş olmayan uşağın DOM nodunu qaytaracaq.

Qeyd:

findDOMNode yalnız mount olunmuş komponentlər ilə işləyir (yəni DOM-da yerləşən komponentlər ilə). Əgər siz bu funksiyanı mount olunmamış komponentdə çağırsanız (məsələn findDOMNode() funksiyasını hələ yaranmamış komponentin render()-ində çağırsanız) xəta atılacaq.

findDOMNode funksiya komponentlərində işlənə bilməz.


createPortal()

ReactDOM.createPortal(child, container)

Portal yaradır. Portallar DOM komponenti iyerarxiyası kənarında olan DOM noduna uşaqları render etmək üçün yol təmin edir.

Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin