We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

JavaScript Mühitinin Tələbləri

React 16 MapSet kolleksiya tiplərindən asılıdır. Əgər siz bu funksiyaları nativ təmin etməyən köhnə brauzerləri (məsələn IE < 11) və ya standart tətbiq etməyən brauzerləri (məsələn IE 11) dəstəkləyirsinizsə, core-js kimi qlobal polifili paketlənmiş applikasiyanıza əlavə edin.

React 16-nı keçmiş brauzerlərdə dəstəkləmək üçün core-js ilə polifilləşmiş mühit aşağıdakı kimi ola bilər:

import 'core-js/es/map';
import 'core-js/es/set';

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

ReactDOM.render(
  <h1>Salam Dünya!</h1>,
  document.getElementById('root')
);

React həmçinin requestAnimationFrame-dən (hətta test mühitlərində) asılıdır.
Siz requestAnimationFrame-i “shim” etmək üçün raf paketindən istifadə edə bilərsiniz:

import 'raf/polyfill';
Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin