Fraqmentlər

React-də ümumi pattern çoxlu elementlərə komponentin qayıtması üçündür. Fraqmentlər sizə DOM-a nodelar əlavə etmədən uşaqların siyahısını qruplaşdırmağa imkan verir.

render() {
 return (
  <React.Fragment>
   <ChildA />
   <ChildB />
   <ChildC />
  </React.Fragment>
 );
}

Burada həmçinin onları bəyan etmək üçün yeni qısa sintaksis var.

Motivasiya

Komponentlərdə uşaqlar siyahısını qaytarmaq çox işlənən bir patterndir. React-in kod parçası misalına baxın:

class Table extends React.Component {
 render() {
  return (
   <table>
    <tr>
     <Columns />
    </tr>
   </table>
  );
 }
}

Render edilmiş HTML-in etibarlı olması üçün <Columns /> çoxsaylı <td> elementlərinə qayıtmalı ola bilərlər. Əgər valideyn div <Columns />-un render()-inin daxilində istifadə olunubsa, onda nəticələnən HTML etibarsızdır.

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </div>
  );
 }
}

yekun <Table /> nəticəsi:

<table>
 <tr>
  <div>
   <td>Hello</td>
   <td>World</td>
  </div>
 </tr>
</table>

Fraqmentlər bu problemi həll edir.

İstifadə

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <React.Fragment>    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </React.Fragment>  );
 }
}

hansıki düzgün <Table /> nəticəsi ilə yekunlaşacaq:

<table>
 <tr>
  <td>Hello</td>
  <td>World</td>
 </tr>
</table>

Qısa Sintaksis

Fraqmentləri bəyan etmək üçün yeni qısa sintaksis istifadə edə bilərsiniz. Bu boş təqlərə bənzəyir:

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <>    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </>  );
 }
}

Siz <></> digər elementləri işlətdiyiniz üsulla istifadə edə bilərsiniz, yalnız bu açarları və atributları dəstəkləmir.

Açarlı Fraqmentlər

Açıq <React.Fragment> sintaksisi ilə bəyan olunmuş fraqmentlərin açarları ola bilər. Buna misal kolleksiyanın fraqmentlər massivi ilə uzlaşdırılması ola bilər — məsələn, təsvir siyahısının yaratmaq:

function Glossary(props) {
 return (
  <dl>
   {props.items.map(item => (
    // `key`-siz React açar xəbərdarlığı göndərəcək
    <React.Fragment key={item.id}>
     <dt>{item.term}</dt>
     <dd>{item.description}</dd>
    </React.Fragment>
   ))}
  </dl>
 );
}

key tək atributdur ki, Fragment-ə ötürülə bilər. Gələcəkdə biz dəstək üçün hadisə işləyiciləri kimi əlavə atributlar əlavə edə bilərik.

Live Demo

Siz yeni JSX fraqment sintaksisini CodePen ilə yoxlaya bilərsiniz.